Close

Advokátní kancelář

JUDr. Blend Raji

Advokátní kancelář JUDr. Blend Raji poskytuje svým klientům komplexní právní služby v rozsahu téměř celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, právních rozborů a jiných listin právního charakteru, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před orgány činnými v trestním řízení (policie, GIBS, celní správa a další), soudy a ostatními orgány státní správy.

Služby klientům

Hlavním cílem je poskytnout klientům takové služby, aby byly naplněny i nejnáročnější požadavky a byly vytvořeny podmínky pro nejlepší výkon jejich činnosti či pro řešení jejich problémů.

O nás

Dlouholetá praxe byla vykonávána majitelem advokátní kanceláře JUDr. Blendem Raji v renomované advokátní kanceláři Doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.