Close

Odměna advokáta

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem.

Níže naleznete druhy odměny, které lze sjednat.

Advokátní kancelář JUDr. Blend Raji při sjednávání odměny obvykle vychází z časové a odborné náročnosti poskytované právní služby s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů.

Odměna hodinová

Sazba je stanovena dle povahy výkonu advokáta v rozmezí 1 000,-  až 2 500,- Kč a je placena v hotovosti dle domluvy klienta s advokátem na začátku jejich jednání.

Odměna úkonová

Odměna úkonová je stanovena v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna výsledková

Odměna výsledková je stanovena procentuální výše z nároku ve věci přiznaného.

Odměna paušální

Za paušální odměnu, zpravidla měsíčně hrazenou, jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah a nebo v rozsahu dohodnutém při sjednávání této formy odměny.

Jednorázové konzultace jsou obvykle účtovány podle odměny hodinové.