Close

Etický kodex

Při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup
ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti.

Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.Zájmem naší kanceláře je budovat dlouhodobé vztahy s klienty, založené na důvěře, diskrétnosti, naších odborných znalostech a empatii.

Naší prioritou je maximální přizpůsobení sepotřebám klienta. Samozřejmostí je absolutní diskrétnost, ochrana soukromíklienta a loajalita. Případy řešíme, s důrazem na požadavky klienta a jehopřání. Do každého případu jdeme s maximálním nasazením, abychom zaznamenali proklienta maximální úspěch. Maximálně se přizpůsobujeme časovým potřebám klienta imimo rámec běžné pracovní doby.

Úspěch klienta v konkrétním případě je zároveň naším úspěchem.