Close

Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Blend Raji
je úzce specializována na problematiku trestního práva.

Trestní právo

  • poskytováním právních porad včetně následného ověřování právního postavení klienta
  • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
  • zastupování obviněných v přípravném řízení
  • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
  • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
  • dopravní trestné činy
  • trestné činy mladistvých
  • hospodářské trestné činy